Det Norske Pentagram

Thomaskirken på Filefjell. Midtpunktet i Det Norske Pentagram

Som jeg skriver i fanen ovenfor "Erfaring" - Livets Nøkkel og Transformasjons teknikken har jeg vært opptatt av Det Norske Pentagram. Det kommer frem der hvorfor. Det Norske Pentagram lå slik jeg så det som et dystert lokk over Sør Norge. Det startet vinteren 2015 med at jeg leste boken Det Norske Pentagram Kristningen av Norge, fra 935 til 1152 av Harald Sommerfeldt Boehlke. Ved søk på nettet fant jeg en artikkel av "Ordo" som gjennspeiler det som står i boken. Legger det inn her som en beskrivelse av Pentagrammet da mange er opptatt av Det Norske Pentagram.

Ikke alle er kjent med at Det Norske Pentagram er forløst med Livets Nøkkel, men slik er det :-)

Det Norske Pentagram.

Visste du at det i Norge etter sigende skal finnes et religiøst symbol så enormt at det dekker hele den sørlige delen av landet, og strekker seg fra Trondheim til Tønsberg, og til Orkenøyene i vest og Østersjøen i øst?

Hele Sør Norge er dekket av et pentagram (femtakket stjerne = gammelt religiøst symbol) som fremkommer ved å trekke linjer mellom kirker, klostre og steder med religiøs betydning. Dette ble utført i løpet av ca. 200 år av vikingekongene som først kristnet landet sammen med keltiske prester og munker. Fra før visste jeg om slike religiøse pentagrammer i sydfrankrike, men ble svært overrasket over å finne ut at dette også er tilfelle i Norge. De som utførte denne storslagne konstruksjonen (som bare kan ses på et kart) må ha hatt store kunnskaper i geometri og astronomi, og må ha vært svært hengivne i sin tro på prosjektets betydning, fordi de bygde kirker og klostre på de mest usannsynlige steder i landet for at det skulle passe inn i den hellige geometrien.

De vikingkongene som kristnet landet hadde alle tillknytning til England og Irland og de keltiske klostrene, der de fikk sin utdannelse i ung alder.

Senere arkeologiske funn viser at den keltiske kirke var sterkt påvirket av Egypt og Syria, og fikk mange av sine skrifter derfra. Deres lære var også sterkt påvirket av "den første kristne menighet" i Israel, og avvek mye fra den romerske kirkes lære, som de hele tiden var i motsetning til, og til slutt måtte gi tapt for. I følge en irsk martyrolog kom det syv egyptiske lærde til Irland og underviste munkene. De syv lærde ble etter sin død begravd i et kloster i Irland. Irland ble på denne tiden (vikingtiden) regnet for å ha noen av de viktigste kulturelle sentra i Europa i sine keltiske klostre, og mange stormenn sendte sine sønner dit for å få den beste utdannelsen.

Her er et eksempel på egyptisk påvirkning på keltisk kristendom, hvor man ser Isis med barnet Horus, og Jomfru Maria med jesusbarnet.

Maria - figuren befinner seg i museum i Bergen, og er tegnet av bokens forfatter

I Nidarosdomen er det forresten et pentagram i det store rosevinduet rett over hodet til Olav den Hellige.

Et spesielt pentagram som opptrer på himmelen er hver gang Venus står mellom jorden og solen. Det skjer 5 ganger i en omløpsperiode. Dette fenomenet tegner en sirkel som tar hele åtte år å gjennomløpe, og ved å tegne et himmelkart og plotte inn punktene for hver gang Venus er nærmest jorden, finner man spissene til pentagrammet.   Dette er geometri på høyt plan ;-) 

Viking Serpent.

Høyreiste vikinger av norrøn stamme,

Alle så ville de riket nå samle.

Reiste fra Irland med munk og prelat,

Alle som en hadde fått sitt mandat.

Landet de kom til var hedensk og vilt,

Det skulle nå få ultimatumet stilt.

 

Sakte men sikkert, en storslagen plan,

Byer ble bygget og kirker lagt an.

Over det værharde langstrakte rike,

En etter en reistes bygg uten like.

Her oppe hvor nordstjernens lys skinner herlig,

Ligger et pentagram hellig og kjærlig.

Kjenn hvor det vitner om fromhet og mot,

Endelig skal det i hjerter slå rot.

 

Norrøne guder nå brått måtte vike,

Overta gudstro fra kelternes rike.

Rendyrket kunnskap om all verdens ting,

Skulle nå samles i stjerne og ring.

Kampen den kostet jo livet for mange,

Prisen var høy og kårene trange.

Ensomt var livet for munker så få,

Noen fikk aldri sitt kjære hjem nå.

Tusen av nordmenn vil alltid dem ære,

Av ingenting skapte de storhetens lære.

Godt er det da at fra glemselens slør,

Rager de høyt som seg hør og bør.

Alle vi takker den mann som seg undrer,

Maktet å finne vårt største vidunder.

Rundkirken St.Olav i Tønsberg og Nidaros Katedralen i Trondheim ligger på en nesten 100% nord-syd akse. Det skiller bare 720 meter på den enorme avstanden.     Begge disse kirkene er fra den perioden da de laget denne hellige geometrien, og begge er tilegnet Hellig Olav (Olav II Haralsson). Men også på Munkholmen i Trondheim har det vært en rundkirke. Tilfeldig? Da fortet senere ble bygget, ble rundkirken en del av murene. 

Det er Nidaros som ble den første hellige byen vikingene og kelterne grunnla i denne fantastiske geometrien. Det er uenighet blant forskere om hva Nidaros betyr og hvordan navnet ble til. Forfatterens teori er at kelterne satte sammen to ord fra Gallisk språk: Neidr = "slange" og ros = "gammel visdom". Neidrros (på engelsk Neiderros) ville da bli "Den gamle slangekunnskapen". (Ancient Serpent Knowledge). Slangen (serpent) var et religiøst symbol for de første kristne, og videreført av kelterne. Vikingekongene som kom med kelterne hadde slangesymbolet i seilene på skipene sine. (Se bilde ovenfor)

Et annet sted som fremstår sentralt i geometrien er Selje kloster, men krysningspunktet treffer på en liten øy kalt Sandsøy like ved som har en merkelig historie å by på. Her finnes det en hule kalt Dollsteinhulen (nå 60 m over havet). Her går legenden om at en stor skatt skal være gjemt. Mange kjente personer fra vår historie har besøkt hulen på let etter "noe". Blant dem var Ragnvald Jarl av Orknøyene som kom dit i 1127 for å finne skatten. Så denne lille øya i Stadthavet hadde betydning for pentagrammet i geometrien. Hva var en gang gjemt der? En annen historie om grotten er at den hadde forbindelse helt til Skottland under havet. Det heter seg at en hund forsvant i grotten og dukket opp senere i Skottland. Men denne hunden er også forklart med at Olav Trygvason tok en som het Hund som gissel for at faren skulle være ham lydig. Var det kanskje han som senere dukket opp i Skottland? Ble han kanskje gjemt bort på Sandsøy?

Rart blir det også når vi finner ut at ved å trekke en linje rett vestover fra Sandsøy i Stadthavet, kommer du til Sandøy på Færøyene. Og trekker du en ny linje derfra og sørover ender du på Sanday på Orknøyene. Derfra trekkes linja tilbake til fastlandsnorge og treffer den sydlige spissen av et pentagram. Disse linjene danner et parallelogram.  Alle disse stedene har tilknytning til disse vikingkongene og deres visjoner.

 

Tre vikingkonger får æren av å være de første til å bringe kristendommen til Norge.

Håkon den gode Adelstensfostre regjerte fra 935 til 960.

Olav Trygvason regjerte fra 995 til 1000.

Olav Trygvasson (St. Olav) regjerte fra 1015 til 1030.

De to første mislyktes i sine forsøk på å innføre den nye lære, men den tredje greide det.   Men hele tiden klorte de keltiske munkene seg fast i landet og arbeidet i det stille med sin store oppgave.

Dette er steder som forfatteren mener er del av den hellige geometrien i Norge:

Dollstein hulen, Sandsøy, Nordmøre - Munkholmen, Trondheim - St.Olavs kirke, Tønsberg - Hamar katedralen - Ulstein kloster, Rennesøy i Rogaland - Halsnøy kloster, Sunnhordland - Fjellet Store Orkkelhø v/Oppdal - Blikrafjell - Mariakirken, Oslo - Håkonshallen, Bergen.

I tillegg er det flere steder som er støttepunkter for en utvidet geometrisk setting:

Selje kloster, Nordmøre - Sandey, Orknøyene - Sandøn ved Gotland, Sverige - Hvalerøyene - St.Thomas kirken, Filefjell - Avaldsnes, Karmøy.

Så hva har disse stedene til felles?

Enten kirker, klostre, eller spesielle punkt (på fjelltopper) hvor det er påvist energifelt, (eller hvor Leylinjer krysser?). Det sies at på Store Okkelhø er det en sirkelformet steinsetting, hvor man føler ubehag i kroppen ved å stå inne i denne sirkelen.

Kelterne hadde en religiøs overbevisning om at inne i slike enorme hellig geometriske figurer ville det oppstå en stor kraft av godhet og beskyttelse for innbyggerne. Og pentagram var den sterkeste figuren. Den var også den mest komplekse man kunne konstruere. Denne kunnskapen kan kelterne ha fått fra de Egyptiske lærde.

Likevel! Godt gjort uten GPS!

Et sted har spesiell interesse fordi det ligger i pentagrammets sentrum. Det er St.Thomas kirken på Filefjell. Den bittelille tjærebredde stavkirken som lå der har en merkelig historie. Den lå ved ferdselstien mellom øst og vest som passerte over Filefjell i gamle dager, i omlag 1300 meter høyde med de store fjelltoppene som mektige naboer. En gang i løpet av den tiden Norge ble kristnet, ble denne bygget for å markere et av de hellige punktene i pentagrammet. Det viktigste punktet, sentrum. Man vet svært lite om kirkens historie, med det oppsto en legende om den. Den ble bygget på et øde, ugjestmildt sted hvor det ikke var bosettinger, og liten ferdsel, og da svartedauen kom og la landet neste øde ble kirken glemt. Etter at pesten var over var det få som husket St.Thomas kirken lenger, og den ble bare omtalt som et sagn om noe som hadde skjedd en gang for lenge siden.

Senere omtales det at en jeger som gikk i fjellene der, skjøt en pil etter en fugl, men bommet så pila føk inn i et tett kratt. Da hørtes det en vakker klokketone. Pila hadde truffet kirkens klokke. Slik ble kirken gjenfunnet. Den var i dårlig forfatning, og jegere og vandrere brukte kirken til overnatting en lang stund, før presten Ove Ovesen Wangensteen (1685-1715) fikk høre om den. Han begynte å lete i gamle kirkeskrifter, og fant ut at kirken var viet til St. Thomas Didymos, som er Apostelen Thomas (bror til Jesus og hans disippel). Thomas led martyrdøden i India den 3. juli år 72.

Presten fikk gjort en nødvendig restaurering av kirken, og begynte å holde messe hver sommer på St.Thomas dødsdag. Etter hvert fikk kirken ry på seg om at det skjedde undere og helbredelser der under messen, og mange mennesker strømmet til hver sommer fra hele landet. De som ble helbredet takket jo med gaver, så kirken ble etter hvert velholden. Likeledes ble stedet en samlingsplass for handlende som bød fram sine varer utenfor kirken. Dette likte andre prester i de øvrige prestegjeld svært dårlig, og begynte å sende klager til biskopen. Det gikk ikke likere til enn at misunnelsen vant frem, og i 1808 ble kirken revet. Etter sigende skal det enda være mulig å se spor etter kirken.

Det er jo nærliggende å tenke at alle som visste noe om kirkens store betydning for det hellige pentagrammet, døde under pesten, og slik gikk denne kunnskapen helt tapt. 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

Thomas | Svar 08.11.2019 21.27

Jeg Adam som er Israel og Didymos Judas kalt Thomas ble drept der Thomas kirken står da jeg var den de kaller Harald Hårfagre..Jeg husker nå....TT..

Ørjan Kvalsvik | Svar 13.01.2019 04.03

Fantastisk! Dette skulle eg lært på barneskulen. Har vært på Selje Kloster dog, det ligger helt nord-vest i SognogFjordane, ikkje på NordMøre.

Harald Boehlke | Svar 15.06.2015 18.30

Hei
Nå er boken å få direkte fra forfatteren Harald S. Boehlke.
Tlf: 90742784
harald.boehlke@gmail.com

Mvh
Harald Boehlke

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

08.11 | 21:27

Jeg Adam som er Israel og Didymos Judas kalt Thomas ble drept der Thomas kirken står da jeg var den de kaller Harald Hårfagre..Jeg husker nå....TT..

...
13.01 | 04:03

Fantastisk! Dette skulle eg lært på barneskulen. Har vært på Selje Kloster dog, det ligger helt nord-vest i SognogFjordane, ikkje på NordMøre.

...
15.06 | 18:30

Hei
Nå er boken å få direkte fra forfatteren Harald S. Boehlke.
Tlf: 90742784
harald.boehlke@gmail.com

Mvh
Harald Boehlke

...
07.11 | 17:37

Etter å ha slitt med mageproblemer (irritabel tarm) over lengre tid har jeg nesten ikke noen problemer igjen etter at P.K fikk fjernet noen stygge bakterier der

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE